Şaphane

 

ŞAPHANE TARİHİ


Kronolojik sıralamaya göre sırasıyla Friglerin, İskender İmparatorluğunun ve Bizanslılarin hakimiyeti altına giren Şaphane 1234 yılında Konya Selçuklularının topraklarına katılmıştır. Daha sonra Germiyanoğullarindan Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt’a çeyiz olarak devredilmistir.

     1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Germiyanoğullarinin eline geçmisse de 1429 yılında tekrar Osmanli İmparatorluğu topraklarina katılmıştır.Günümüze kadar (birkaç
günlük Yunan işgali hariç) yabancı işgaline uğramamıştır.

     Zamanımızdan 500 yıl kadar önce bugünkü Şap sitesi yerinde yeni Kayran mevkiinde BONCUKTAŞ adıyla kurulmuştur.Evliya Çelebi “Seyahatnamesinde” bu köyün Şap sayesinde müreffeh bir hayat sürdüğü yazılıdır.

    Tanzimat’a kadar “Şaphane-i Amire Müdürlügü “ adı altında doğrudan Saraya baglı olarak idare edilmiştir. Tanzimattan sonra Bucak statüsüne kavuşmuştur.

    Cumhuriyet Döneminde Bucak olarak gördüğümüz Şaphane 19.06.1987 tarihinde çıkarılan 3392 Sayılı Kanunla ilçe statüsüne kavuşmuş, ilk Kaymakamın 26.04.1988 tarihinde göreve başlamasıyla fiilen ilçe olmuştur.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız ...


DOĞAL GÜZELLİKLERİ


Şaphane ilçemiz çam ağaçları ile kaplı iki sıradağın arasına kurulmuş,yaylaları ile,çeşmeleri ile evlerin saçaklarına kadar gelmiş çam ağaçlarıyla,gökçukur alanocak ve çarıklı yaylaları ile,rahat ve beşpınar çeşmeleri ile tamamen doğal bir mesire yeridir.ŞAPHANE COĞRAFİ KONUMU


Şaphane ilçesi, Kütahya ilinin Güneybatısında yer almaktadır. Engebeli bir araziye sahip olan Şaphane Dağının batısında akarsu vadisinin tabanında kurulmuştur. Sınır komşuları olarak Doğusunda
Gediz ilçesi, Batısında Simav ilçesi, Kuzeybatısında Hisarcık ilçesi, Güneyinde Uşak
ili ve Güneybatısında Pazarlar ilçesi ve Manisa ili Selendi ilçesi bulunmaktadır.

    Akdeniz iklimiyle karasal bir iklim arasında geçiş özelliği gösteren iklim özelliklerine
sahip ilçemizde yıllık ortalama yağış 1 m2'ye 710 kğ. Ve ortalama sıcaklık 12 C derecedir.

    Toplam ilçe alanı 251 km2 dir.

     İlçe merkezinin rakımı 900 m, Şaphane Dağı'nın rakımı 2120 m2 dir.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız ...ŞAPHANE KÜLTÜRÜ


İlçemizde bulunan Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksek Okulu ilçemize sosyal ve kültürel canlılık katmaktadır.

          Düğün adet ve gelenekleri yıllardan beri değişime uğramadan devam etmektedir.

           İlçe merkezinde her yıl Temmuz ayının ilk haftasında Kiraz-Vişne Festivali , Üçbaş Beldesinde Ağustos ayının ilk haftası Sarımsak Festivali tertiplenmekte,büyük katılım
ve coşku ile gerçekleştirilmektedir.

            İlçe merkezinde, tarihi ve kültürel değeri bulunan Kocaseyfullah Camii
bulunmaktadır. İlçemizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimizin ziyaret ettiği bu
ahşap mimarinin örneklerinden camimiz görülmeğe değer bir eserdir.

            İlçemizde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir Halk Kütüphanesi bulunmaktadır.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız ...