Simav

Simav


Simav, Kütahya'nın bir ilçesi. İl merkezinin 147 km. kuzeybatısında yer alan ilçe merkezinin nüfusu 25.100, köyler ve beldelerle beraber ise 73.300 dür.

Bilinen en eski adı Synaos'tur. Simav çevresinde yerleşen ve adı bilinen en eski halk, Frigler'dir. Daha sonra Lidyalılar, Persler, Helenistik Krallıklar, Romalılar ve Bizanslılar Simav yöresine hâkim olmuşlardır. Roma İmparatorluk döneminde uzun süre Simav'da sikke basılmıştır.

Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde belirttiğine göre "Germiyanoğlu Beyi Babık, Simavna adlı Rum Kralının elinden aldığı için Simav derler. Bir rivayete göre de Simav (Gümüş suyu) anlamına gelir. Hakikaten suları gümüş gibi berraktır."

Yaygın bir söylentiye göre Türkler Simav'a 6 Mayıs 1073 Salı günü girmişlerdir. 1340'ta Germiyanoğlu Mehmet Bey zamanında ise, Simav kesin olarak Türk topraklarına katılmıştır. Germiyanoğlu Beyi İkinci Yakup'un vasiyeti üzerine 1429'da Kütahya ile birlikte Simav da Osmanlılara geçti.

Fatih döneminde Simav, Abdullah-i İlahi gibi bir din ulu'sunun ve onun yakın dostu Emir Buhari'nin feyz dağıttığı bir yer olarak gelişmiş medreselere sahipti. Simav medreselerinin son ünlü öğrencisi Ali Süavi (1839-1878), son değerli müderrisi ise Simavlı Arif Efendidir.(1850-1944)

Simav, 1867 yılında belediyelik olmuş, 1868'de ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Kurtuluş savaşının başlarında Simav'da Reddi İlhak adındaki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşu Binbaşı İsmail Hakkı Bey'in gayretleriyle gerçekleşir. Çok geçmeden Cemiyetin merkezi Uşak olmuş ve adı da Kuvay-i Milliye'ye çevrilmiştir. İlk Büyük Millet Meclisi'nde mebus olarak görev alanlardan biri de Simavlı Yusuf Cemil Bey' dir.Simav ilçesi kurtuluş savaşında etkinlik gösterememiş olup yunan karargahı haline gelmiştir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız ...

 

Doğa ve ekonomi


Simav, özellikle Eynal Çitgöl ve Naşa Kaplıcaları ile ünlü bir jeotermal tesisi merkezidir.

İç Anadolu'ya yakın bir konumda olmasına rağmen geçiş ikliminin özelliği ile bol ormanlara sahiptir. Bu yüzden kerestecilik önemli bir uğraştır. Ormanlarında genellikle kestane ağaçları ve çam agaçları boy göstermektedir. Daha sonra Susurluk nehri adını alan akarsu da Simav'da; Simav Çayı olarak başlar. zamanında Emet ilçesine bağlı iken aslen simavlı olan çanakkale milletvekili ve ilçe siyasilerinin gayretleriyle simav ilçesi sınırlarına alınan Krater gölü ve çam ormanıyla Gölcük, ilçenin önemli doğa güzellikleri arasında yer aldığı gibi ilçenin önemli gelir kaynağıdır.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız ...

 

Eğitim durumu


Simav adeta bir eğitim kampüsü gibidir. Eğitim alt yapısı oldukça gelişmiştir. İlköğretim okullarının yanısıra bir adet Özel Nadir İlköğretim okulu, Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu Kız Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Cumhuriyet Lisesi eğitime önemli katkılar sağlamaktadır. Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak ilçede faaliyet gösteren Simav Teknik Eğitim Fakültesi ve Simav Meslek Yüksekokulunda yaklaşık 3000 öğrenci eğitim görmektedir. Simav Teknik Eğitim Fakültesinde Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği ve Talaşlı Üretim Öğretmenliği bölümlerinde eğitim ve öğretim devam etmektedir. Simav Meslek Yüksek Okulunda Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Organik Tarım, Bankacılık ve Sigortacılık, İşletme, Muhasebe ve Pazarlama programlarında eğitim ve öğretim sürdürülmektedir. Ülkemizde Fakülte bulunan ender ilçelerimiz arasında Simav'da yer almaktadır.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız ...